kupujpolskie

Najlepszy adres dla rolet

Najczęściej popełniane błędy podczas produkcji rolet (żaluzji zwijanych)

Doświadczenie i wiedza zdobyta przy projektowaniu systemów roletowych oraz bieżące wsparcie fabrykatorów przy produkcji rolet (żaluzji zwijanych) pomogło nam opracować listę najcześciej popełnianych błędów podczas ich fabrykacji. 

NIE ARETOWANIE KURTYNY - Często spotykanym i niedopuszczalnym błędem podczas produkcji kurtyny (pancerza) to pominięcie etapu aretowania profili. Proces aretowania polega na złożeniu kurtyny rolety przy użyciu zatyczek profili, które mają za zadanie uniemożliwić przesuwanie się profili kurtyny względem siebie. Jeśli zamontujemy w rolecie pancerz bez zatyczek profili, może dojść do zablokowania kurtyny np. o pokrywę boczną skrzynki, co grozi uszkodzeniem rolety.

NIEPRAWIDŁOWO WYKONYWANE ARETOWANIE - Bardzo znaczącym etapem produkcji rolet jest prawidłowe wykonanie aretowania (montażu zatyczek profili) kurtyny. Należy postępować zgodnie z dokumentacją produkcyjną, która jednoznacznie określa rodzaj zatyczki dla danego profilu oraz metodę aretowania. Nieprawidłowe aretowanie może doprowadzić do zwiększenia się przekroju profilu roletowego kurtyny, co powoduje zwiększenie średnicy nawojowej, a w konsekwencji grozi nie mieszczeniem się kurtyny w odpowiedniej skrzynce.

NIEPRAWIDŁOWE CIĘCIE - Podstawowym zaniedbaniem podczas produkcji rolety jest nieprawidłowe cięcie profili. Do ciecia profili aluminiowych oraz tworzywowych, należy używać stołowej piły tarczowej do aluminium (posiadająca min. 2800 obr/min.). Cięcie należy wykonywać bez pośpiechu i dokładnie, aby profile po przecięciu posiadały równą i niepostrzępioną krawędź, szczególną uwagę należy zwrócić gdy cięcie profilu wykonujemy w miejscu występowania perforacji.

STOSOWANIE PROFILI PERFOROWANYCH NA CAŁEJ WYSOKOŚCI KURTYNY - W przypadku wykonania kurtyny z profil perforowanych zaleca się zastosowanie pierwszych 6 profili nieperforowanych w górnej części kurtyny. W przypadku niezastosowania zalecenia może występować zjawisko „prześwitu” światła dziennego (promieni słonecznych) przez górne profile kurtyny, wynika to ze zbyt małego ciężaru własnego profili i zastosowania napędu ręcznego.

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ PIERŚCIENI ZWIEKSZAJĄCYCH - W przypadku zastosowania napędu elektrycznego należy zwrócić szczególną uwagę przy przykręcaniu wkrętami pierścieni zwiększających średnicę rury. Wkręty nie mogą stykać się z siłownikiem, ponieważ grozi to uszkodzeniem siłownika, więc dla pewności można pierścienie zwiększające lub pierścienie wieszaka blokady przykleić klejem.

NIEPRAWIDŁOWY WYMIAR RURY NAWOJOWEJ - Rury nawojowe powinny być cięte na podany w dokumentacji technicznej wymiar, który zależy od zastosowanego napędu , zabezpieczeń oraz elementów pośredniczących w mocowaniu rury (obsadki). Nie przestrzeganie wymiarów rury nawojowej zawartych w dokumentacji technicznej, może spowodować np. uszkodzenie obsadek w przypadku za krótkiej rury lub braku możliwości wyciągnięcia rury nawojowej w przypadku zbyt długiej rury.