kupujpolskie

Najlepszy adres dla rolet

Brama handlowa BKR/KNJ

Podstawową funkcją kraty jest zabezpieczenie obiektu przy jednoczesnej możliwości prezentacji witryn sklepowych, zapewnienia właściwej wentylacji w pasażach handlowych i garażach podziemnych. Profile uzupełniające na dole kraty uniemożliwiają przemieszczanie się przez przegrodę śmieci, kurzu czy gryzoni. Krata może być montowana zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, jak i w już istniejących budynkach.

Krata zwijana typu KNJ charakteryzuje się brakiem zastosowania skrzynki jako obudowy zabezpieczającej z zastosowaniem ruchomej konsoli jezdnej umożliwiające zminimalizowanie tarcia podczas pracy. Prosta budowa umożliwia łatwy dostęp do pancerza i napędu kraty. Jest to system kraty do montażu od wewnątrz pomieszczenia.

Brama handlowa BKR/KNJ – powiązane produkty