Nejlepší adresa pro rolety

Jak se vyhnout chybám při montáži rolet?

Po zimním období přichází doba, kdy se investoři častěji rozhodují pro změny. Pro nevelké úpravy, díky kterým se zlepšuje funkčnost domu a zvyšuje bezpečnost uživatelů, stojí za to jim navrhnout montáž venkovních rolet.

Správná práce rolet samozřejmě závisí na správné montáži. Podívejte se na několik praktických pokynů, pojednávajících o montáži rolet krok za krokem.

Před zahájením montážních prací vybalte doručené zboží a zkontrolujte jej z kvantitativního i kvalitativního hlediska. Zda výrobek obsahuje:

  • roletovou kazetu,
  • vodítka,
  • zátky pro zakrytí vrutů ve vodítkách,
  • ruční pohon,
  • nepoškozené součásti.

Měli byste si také zkontrolovat podmínky pro práci. Na co byste měli pamatovat – v případě stěn se montáž provádí na rovné povrchy s příslušnou únosností. Naopak pokud montáž budete provádět na ocelové konstrukce, pak jsou pro práci určeny materiály s příslušnou tloušťkou stěn, spojených se sebou podle platných zásad týkajících se obrábění kovu. Pokud je podklad vhodný pro montáž rolet, nezbývá vám už nic jiného než zahájit práci. Seznamte se přesně s přiloženým návodem k výrobku. Vyhnete se tak zbytečných chybám.

Montáž. Na začátku zkontrolujte rozměry stavebního otvoru a označte místa pro vyvrtání otvoru pro provázek nebo lanko ručního pohonu, který se nachází asi 17 mm nad hranou vodítka. Pak přiložte roletu k podkladu, vodítko nastavte do svislé roviny a přišroubujte jej vruty k okennímu rámu. Dalším krokem je vyšroubování vrutů a otevření revizního krytu kazety. Spustí to pancíř rolety k parapetu. Provlečte provázek (lanko) otvorem do místnosti. V případě montáže rolety s elektrickým pohonem navíc seřiďte koncové omezovače pomocí montážního vedení a připojte ovládací prvky. Napájecí kabel vyveďte v souladu s plánkem elektrické instalace. Pak přeneste práci dovnitř, kde na výstupu otvoru namontujte pomocí vrutů vodítko provázku (lanka). Dalším krokem je montáž navíječe do okenního rámu. Po provedení příslušných činností je důležité, abyste zkontrolovali správnost provedení všech spojů a provedli zkoušku fungování rolety. Pokud systém funguje, uzavřete a opět připevněte revizní kryt kazety. Na závěr zbývá pouze stáhnout ochrannou fólii z kazety, vodítek a ostatních prvků a zaslepit otvory nacházející se ve vodítkách.

Posledním krokem po montáži rolety je zaškolení příštích uživatelů na správnou obsluhu. Kromě toho předejte návod k používání a údržbě a záruku a dohlédněte na to, aby podepsali protokol o převzetí.