Nejlepší adresa pro rolety

Klimatická neutralita je naším cílem – podnikatelská strategie Aluprof

Aluprof (přední společnost kapitálové skupiny Grupa Kęty), jeden z lídrů mezi dodavateli architektonických hliníkových řešení, definovala strategické cíle pro roky 2021–2025. V návaznosti na předchozí činnosti firma představila závazky v sociální a environmentální oblasti ve formě cílů udržitelného rozvoje.

Pro lepší budoucnost

Výrobce aktualizoval a definoval své strategické ekonomické cíle pro roky 2021–2025. V pokračování dřívějších činností v oblasti ESG (ang. Environmental, Social, Corporate Governance) Aluprof poprvé parametrizovala a představila závazky, které dodržovala již dříve – související se sociální a environmentální oblastí řízení společnosti.

Pro budoucí generace a životní prostředí je nutné do „boje za lepší zítřek“ zapojit průmysl, a zejména stavebnictví. Podle průzkumů The World Economic Forum a Boston Consulting Group (2021) je tento sektor ekonomiky odpovědný za 10 % globálních emisí skleníkových plynů. V rámci ohlášené strategie Aluprof pokračuje v činnostech propagujících myšlenku udržitelného rozvoje. Mezi mnoha závazky firmy jsou zvlášť významné environmentální a sociální cíle – certifikace Cradle to Cradle a další zdokonalování výrobních procesů (v rámci systému environmentálního managmentu ISO 14001). V rámci aktivit pro nejenom místní komunitu stojí za to zmínit aktivity firmy pro zaměstnance – programy Společně se skupinou, Zelená skupina a Zelená ruka v rámci spolupráce s nadací Arka.

Firma zavádí řadu iniciativ zaměřených na snížení dopadu činnosti firmy na životní prostředí. Firma Aluprof aktualizovala podrobnou analýzu uhlíkové stopy svých výrobků a představila závazky spojené s udržitelným rozvojem. K mnoha environmentálním ambicím firmy patří úsilí o dosažení klimatické neutrality.

Aluprof s myšlenkou na životní prostředí

Země EU vyjádřily své ambice v Evropské zelené dohodě. Jedním z navrhovaných směrů činnosti je klimatická neutralita dosažená mimo jiné díky nízkoemisním zónám, výrobkům a oběhové ekonomice. Aluprof již několik desítek let vyvíjí inovativní řešení určená pro udržitelnou výstavbu. Hliníkové systémy firmy se používají v nejprestižnějších projektech po celém světě, jejichž přívětivost k životnímu prostředí vyjadřují certifikace udržitelnosti budov: BREEAM, LEED, DGNB nebo Well. Jako příklad stojí za to uvést varšavskou Mennica Legacy Tower, Concordia Design z Wroclawi nebo nově otevřený hotel sítě Hard Rock v Budapešti. Škála energeticky úsporných a pasivních výrobků firmy se postupně rozvíjí – jako závazek pro propagaci těchto výrobků Aluprof stanovila zvýšit podíl řešení firmy v objektech s certifikací BREEAM nebo LEED o 20 % do roku 2025.

– Myšlenku udržitelného rozvoje firmy chápeme jako aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a rozvoje zaměstnanců, odpovědnosti v dodavatelském řetězci a také zapojení do rozvoje místní komunity. Takové iniciativy realizujeme prostřednictvím Nadace Grupy Kety. Je to klíčová část naší strategie – naší ambicí je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a do roku 2025 snížit uhlíkovou stopu o 15 % – říká Bożena Ryszka, ředitelka marketingu a PR Aluprof.

Vědomá volba = nižší emise

Snížení uhlíkové stopy, a to i v malém měřítku ve vlastní domácnosti, má význam. Vědomou volbou a nákupem nízkoemisních výrobků přispíváme k ochraně životního prostředí a dosažení cíle, kterým je globální dekarbonizace. Každý z nás se může pokusit snížit svou osobní uhlíkovou stopu. Stačí upravit několik návyků, aby náš dopad na životní prostředí byl mnohem pozitivnější. Stojí za to vybírat např. ekologické výrobky a věnovat pozornost certifikátům výrobků, které nakupujeme.

V případě Aluprof dosahuje vypočítaná emise oxidu uhličitého v přepočtu na tunu výrobků velmi nízkého parametru: 2,79 tCO2e pro nízkoemisní slitky vyráběné v závodech v Kętach z řady LOW CARBON KĘTY. Pro srovnání výroba 1 tuny primárního hliníku na světě je spojena s průměrnými emisemi 16,7 tCO2e, které jsou téměř šestkrát vyšší. Nízké emisivity bylo dosaženo díky použití moderního strojního parku ve výrobním procesu a vysokému objemu druhotných surovin – recyklovaného hliníkového šrotu v průměru na úrovni 65 %.

Firma Aluprof navíc podrobila své výrobky nezávislému ověření vlivu na životní prostředí v Institutu stavební techniky, který vypracoval zprávy o dopadu na životní prostředí, tzn. environmentální prohlášení o produktu EPD (Environmental Product Declaration).

– Společně bojujeme o snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti ve stavebnictví. Víme také, jak důležitá je recyklace a využívání obnovitelných zdrojů energie. Všechny naše aktivity jsou v souladu s předpoklady Evropské zelené dohody a vize udržitelného rozvoje světa – dodává Aleksandra Baksik, Brand and Sustainable Development Manager Aluprof.