Nejlepší adresa pro rolety

Kodex chování pro dodavatele kapitálové skupiny GRUPA KĘTY S.A.

Kodex chování pro dodavatele kapitálové skupiny GRUPA KĘTY S.A. vznikl v rámci tvoření strategie společenské odpovědnosti kapitálové skupiny Grupa Kęty S.A, včetně udržitelného přístupu k dodavatelskému řetězci.

Kodex definuje nejdůležitější aspekty kladené dodavatelům *kapitálové skupiny Grupa Kęty S.A.** v oblasti etického a transparentního podnikání, zajišťování bezpečných a hygienických pracovních podmínek, dodržování lidských práv, odpovědnosti za kvalitu výrobků a za životní prostředí.

Zveme vás k seznámení s obsahem otevřeného dopisu představenstva Grupa Kęty S.A. dodavatelům kapitálové skupiny Grupa Kęty S.A.

Kodex chování pro dodavatele kapitálové skupiny Grupa Kęty S.A. je k dispozici zde.

*Dodavatel – subjekt udržující obchodní vztahy s kapitálovou skupinou Grupa Kęty S.A.

**Kapitálová skupina Grupa Kęty S.A. – Grupa Kęty S.A. a všechny dceřiné společnosti.