Nejlepší adresa pro rolety

Výzkumné Inovační Centrum

Firma Aluprof má vlastní, nezávislé Výzkumné inovační centrum (CBI), které provádí zkoušky podle evropských (EN) a amerických (ASTM, AAMA) zkušebních norem a spolupracuje tak s mnoha notifikovanými osobami. VIC se specializuje na níže uvedené výzkumné oblasti:

Těsnostní zkoušky
– propustnost vzduchu
– vodotěsnost
– odolnost proti zatížení větrem

Odolnostní a bezpečnostní zkoušky
– mechanické zkoušky
– zkoušky odolnosti proti nárazům
– zkoušky proti vloupání RC1, RC2, RC3
– zkoušky životnosti (mnohonásobné otevírání a zavírání)

 K VIC patří mj. největší zkušební komora ve střední a východní Evropě pro zkoušení oken, dveří, fasád a venkovních žaluzií v rámci těsnostních zkoušek. V komoře mohou být testovány výrobky s obrysovými rozměry s výškou do 6,5 m a šířkou do 6 m.

Před nedávnem byla tato komora modernizována a vybavena moderním softwarem přizpůsobeným standardům institutu IFT Rosenheim, což umožnilo navázat bližší spolupráci s touto prestižní organizací. Podepsaná smlouva umožňuje provádět ITT testy pro vlastní potřeby a potřeby našich klientů pod dohledem IFT Rosenheim. Je to velice pohodlné řešení, protože negeneruje logistické náklady spojené mj. s přepravou konstrukce do Německa, zajišťuje kratší termíny realizace zkoušek a čekání na dokumenty, a co je důležité, umožňuje přímou podporu klientů během zkoušek.

20151016_134617  20151214_105555  20151021_151339