Nejlepší adresa pro rolety

Let's build a better future! Dopis předsedy představenstva ve věci rebrandingu Aluprof

Je nám velkým potěšením oznámit událost, která má velký význam pro historii naší firmy – rebranding značky Aluprof

Rebranding Aluprof SA zapadá do nové dlouhodobé strategie pro celou kapitálovou skupinu Grupa Kęty, ve které ekologie, recyklace, inovativnost a vývoj výrobků, služeb a procesů, které reagují na výzvy spojené se změnami klimatu, a také udržitelný přístup k rozvoji firmy budou hrát ještě větší roli než dosud. Hlavní ambicí naší firmy je přechod ke klimatické neutralitě do roku 2050. Obnovené logo je doplněno novým sloganem, které odráží hlavní myšlenky firmy: „Let's build a better future“. Tento slogan se stal také inspirací pro letošní propagační kampaň s názvem Future Builders. Podrobnosti o aktivitách plánovaných v jejím rámci budou brzdy zveřejněny. 

logo_new_lets

Zveme vás k přečtení dopisu předsedy představenstva ALUPROF SA pana Tomasze Grely ohledně rebrandingu. Dopis zde.