Nejlepší adresa pro rolety

Montáž moskytiéry společně se způsobem napínání pružiny

Montáž moskytiéry nezávisí na druhu systému, ale je společná pro všechny typy kazet. Samotná montáž moskytiéry do kazety probíhá rychle a snadno.

Práci začněte umístěním napínací jednotky do trubky s navinutou síťkou moskytiéry tak, aby část určená pro napínání byla volná. Libovolný nástroj o průměru do 2 mm, jako např. nýt, vložte do otvoru nacházejícího se v napínací jednotce tak, abyste spojili ložisko a konzolu, na které je navinuta pružina. Pak napněte pružinu otáčením celého mechanismu ve směru chodu hodinových ručiček. Počet otáček navíjení závisí na šířce a výšce rolety.

Moskitiera montaż 1

Jakmile pružinu příslušně napnete, vsuňte celou napínací jednotku do trubky moskytiéry. Prvky by měly do sebe zapadnout. Bez vytahování nástroje, pomocí něhož jste prováděli napínání, je jednotka moskytiéry připravena k montáži na boční stranu kazety. Po namontování a vytažení nástroje je moskytiéra předběžně napnuta a může se používat.

Moskitiera montaż 2