Nejlepší adresa pro rolety

Montáži klikového mechanismu MK-G/L a MK-G/R

V nabídce jsou k dispozici dva typy klikového mechanismu:

  • typ levý MK-G/L, 
  • typ pravý MK-G/R.

1 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

1. Boční kryt adaptačních a podomítkových systémů SK, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E

2. Klikový mechanismus (sada) MK-G/L, MK-G/R

2.1. Gumový brzdný kotouč

2.2. Závěs mechanismu

2.3. Svorková podložka

2.4. Poziční váleček

2.5. Klikový mechanismus

2.6. Zajišťovací lišta

Přídavné komponenty nezbytné k montáži klikového mechanismu:

2  MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

1. Šablona k frézování SF-G

2. Fréza Ø 11,7 mm F11,7-G

3. Přístroj k nasazení podložky PNP-G

 

Montáž

Pomocí šablon (SF-G) a fréz (F11,7-G) [1], snižte výšku čepu v bočním krytu na 8,5mm [2].

3  MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

Na boční kryt vložte gumový brzdný kotouč [3], následně závěs klikového mechanismu spolu s pozičními válečky [4].

4 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

Svorkovou podložku je třeba přitlouct (např. kladivem) na čep bočního krytu pomocí přístroje k nasazování podložky (PNP-G) [5]. Je třeba dbát na to, aby všechny zuby podložky byly zablokovány na čepu. Poté vložte klikový mechanismus [6].

5 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

Přiložte ochrannou podložku [7], následně jí rychlým pohybem obraťte za účelem zabezpečení klikového mechanismu [8].

6 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

Pozor: Správně přimontovaný Kardanový kloub (PC-G 45 a PC-G 90) musí mít převedenou osu současně přes dva poziční válečky.

Pozor: Pro správný výběr klikového mechanismu (levý či pravý), je potřeba se řídit postupem zobrazeným na obrázcích níže.

MK CZ