Nejlepší adresa pro rolety

Montáži klikového mechanismu MK-G/L a MK-G/R

se systémem SKT Opoterm

Nabízíme dva typy klikového mechanismu:

  • typ levý MK-G/L,
  • typ pravý MK-G/R.

1 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO SKT

1. boční kryt nastaveného systému PB/230/170, PB/230/210, PB/255/240,

PBM/230/170, PBM /230/210, PBM/255/240

2. Destička pod klikový mechanismus WSU

3. Spojovací prvky ELZ M5

4. Hliníkový nýt PN 4 x 8

5. Klikový mechanismus (sada) MK-G/L, MK-G/R

5.1. Gumový brzdný kotouč

5.2. Závěs mechanismu

5.3. Svorková podložka

5.4. Poziční váleček

5.5. Klikový mechanismus

5.6. Zajišťovací lišta

Přídavné komponenty nezbytné k montáži klikového mechanismu:

2 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO SKT

1. Šablona k frézování SF-G

2. Fréza Ø 11,7 mm F11,7-G

3. Přístroj k nasazení podložky PNP-G

 

Montáž

Pomocí šablon (SF-G) a fréz (F11,7-G) [1], snižte výšku čepu v závěsu WSU na 8,5mm [2], následně přiložte gumový brzdný kotouč [3] .

3 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO SKT

Přiložte závěs klikového mechanismu spolu s pozičními válečky [4], pak nasaďte svorkovou podložku (např. pomocí kladiva) na čep závěsu pomocí přístroje k nasazení podložky (PNP-G) [5]. Je třeba dbát na to, aby všechny zuby podložky byly zablokovány na čepu.

4 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO SKT

Pro lepší uchycení závěsu klikového mechanismu se doporučuje dodatečně jej připevnit nýty [6] - použijte již existující otvory v závěsu WSU [7].

5 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO SKT

Přišroubujte destičku WSU spolu s klikovým mechanismem k bočnímu krytu pomocí souboru dvou spojovacích prvků ELZ M5 [8]. Během upevňování celku dejte pozor, aby nedocházelo ke kolizi šroubů se závěsem mechanismu - doporučujeme umístění šroubů do úhlopříčky [9].

6 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO SKT

Vložte klikový mechanismus do závěsu [10], přiložte zabezpečovací lištu [11] a pak ji přetočte pro zajištění klikového mechanismu [12].

7 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO SKT

Pozor: Správně přimontovaný Kardanový kloub (PC-G 45 a PC-G 90) musí mít převedenou osu současně přes dva poziční válečky.

Pozor: Pro správný výběr klikového mechanismu (levý či pravý), je potřeba se řídit postupem zobrazeným na obrázcích níže.

SK CZ