Nejlepší adresa pro rolety

Nejčastěji prováděné chyby při výrobě rolet

Zkušenosti a znalosti získané při navrhování roletových systémů a běžná podpora fabrikátorů při výrobě rolet nám pomohly vypracovat seznam nejčastěji se dopouštěných chyb při jejich fabrikaci. 

NEARETACE PANCÍŘE – Často se vyskytující a nepřípustnou chybou při výrobě pancíře je vynechání etapy aretace lamel. Proces aretace spočívá v uložení pancíře s použitím lamelových zátek, které mají za úkol zabránit posunu lamel pancíře vůči sobě. Pokud namontujete k roletě pancíř bez lamelových zátek, může dojít k zablokování pancíře např. o kryt boční kazety, což může poškodit roletu.

NESPRÁVNĚ PROVEDENÁ ARETACE – Velmi důležitou výrobní etapou rolet je správné provedení aretace (montáže lamelových zátek) pancíře. Postupujte podle výrobní dokumentace, která jednoznačně určuje druh zátky pro danou lamelu a způsob aretace. Nesprávná aretace může způsobit zvětšení průřezu roletové lamely pancíře, což způsobí zvýšení navíjecího průměru, a v důsledku může dojít k tomu, že se pancíř nevejde do příslušné kazety.

NESPRÁVNÉ ŘEZÁNÍ – Hlavním zanedbáním při výrobě rolety je nesprávné řezání lamel. K řezání hliníkových a umělohmotných lamel používejte stolní kotoučovou pilu na hliník (má min. 2800 ot/min.). Řezejte pomalu a přesně, aby lamely po přeřezání měly rovné a neroztřepené hrany, zvláštní pozornost věnujte tomu, když řežete lamelu na místě, kde se nachází perforace.

POUŽÍVÁNÍ PERFOROVANÝCH LAMEL PO CELÉ VÝŠCE PANCÍŘE – Při výrobě pancíře z perforovaných lamel doporučujeme použít prvních 6 neperforovaných lamel v horní části pancíře. V případě nedodržení pokynu může vzniknout jev „průsvitu“ denního světla (slunečních paprsků) horními lamelami pancíře, vyplývá to z příliš nízké vlastní hmotnosti lamel a používání ručního pohonu.

NESPRÁVNÁ MONTÁŽ ZVĚTŠUJÍCÍCH KROUŽKŮ – V případě používání elektrického pohonu věnujte zvláštní pozornost přišroubování vruty kroužků zvětšujících průměr trubky. Vruty se nesmí stýkat se servopohonem, protože vzniká riziko poškození servopohonu, a tedy pro jistotu přilepte zvětšující kroužky nebo kroužky ramena blokády lepidlem.

NESPRÁVNÝ ROZMĚR NAVÍJECÍ TRUBKY – Navíjecí trubky musí být nařezány na rozměr uvedený v technické dokumentaci, který závisí na použitém pohonu, zabezpečení a prvcích, které se používají k připevnění trubky. Nedodržování rozměrů navíjecí trubky uvedených v technické dokumentaci může způsobit např. poškození držáků v případě příliš krátké trubky nebo nemožnosti vytažení navíjecí trubky v případě, že je příliš dlouhá.