Nejlepší adresa pro rolety

Podomítkové systémy - SP a SP-E

Podomítkové systémy jsou určeny pro použití především v novostavbách, ale také v již existujících objektech po provedení nutných změn v nadpraží. Důležitou otázkou je naplánování použití tohoto typu řešení a způsob montáže výrobků ještě v etapě projektování budovy, což umožňuje efektivnější využití jejich funkčních předností. Podomítkové rolety zajišťují dokonalou tepelnou a zvukovou izolaci, protože nezasahují do konstrukce okna, dveří a nadpraží a nenarušují tímto energetickou bilanci budovy. A co víc, tyto výrobky dokonale splývají s fasádou budovy a tvoří tak její nedílnou součást.

Čelo roletové schránky představuje zároveň podklad pro libovolný dokončovací materiál (např. omítku nebo kabřinec), díky čemuž se čelo stává neviditelným prvkem fasády budovy. Systémy SP a SP-E firmy Aluprof byly vyvinuty tak, aby zajišťovaly především ochranu proti tepelným ztrátám. Ocenil to zejména Institut pasivních domů v Darmstadtu (PHI), který vydal doporučení k použití obou řešení pro roletové schránky o velikosti 165 mm a menší v pasivních domech. Nutnou podmínkou je především správně provedená montáž v předem zatepleném nadpraží podle pokynů výrobce. Kromě toho musí okna splňovat příslušné parametry, mj. součinitel prostupu tepla okna Uw je nižší než 0,80 W/(m²K), zatímco součinitel Ug skla nepřekračuje úroveň 0,70 W/(m²K).

Dodatečnou předností podomítkových rolet je možnost použití nezávisle pracující síť proti hmyzu. Stejně jako v případě adaptačních systémů může být pancíř podomítkové rolety vyroben z roletových lamel vyplněných pěnou, z umělé hmoty nebo extrudovaných.