Nejlepší adresa pro rolety

Zjednodušený návod k programování trubkového servopohonu série EV/Y

Zjednodušený návod k programování trubkového servopohonu série EV/Y 

Funkce automatického vrácení servopohonu po detekci překážky.

 

CZ

 

Po ukončení programování servopohon potvrdí nastavení zvukovým signálem:

  • 2× BIP – pokud je funkce automatického vrácení aktivní,
  • 1× BIP – pokud funkce automatického vrácení není aktivní.