kupujpolskie

Najlepszy adres dla rolet

Sposób otwierania pokrywy rewizyjnej w systemie SKT OPOTERM.

Otwierając pokrywę rewizyjną w systemie SKT OPOTERM od dołu, należy użyć dedykowanego do tego celu przyrządu. Narzędzie to jest specjalnie przystosowane do otwierania pokryw rewizyjnych dla każdej wielkości skrzynki i jest przeznaczone szczególnie przy rewizji od dołu skrzynki.

Opoterm 1

Aby sprawnie otworzyć skrzynkę, należy przyrząd wsunąć w szczelinę pomiędzy pokrywą rewizyjną a pokrywą boczną w taki sposób, by część bez wybrania była skierowana w stronę okna.

Opoterm 2

Dzięki temu, krawędź narzędzia znajdzie się na wysokości specjalnego wybrania w pokrywie rewizyjnej, ułatwiającego w znaczny sposób jej otwarcie.

Następie odchylając przyrząd, podważyć pokrywę w celu jej otwarcia. Czynność tę powtórzyć na całej długości skrzynki tak często jak jest to konieczne.

Opoterm 3

W sytuacji, w której mamy rewizję od czoła skrzynki, do otwierania może być użyte dowolne płaskie narzędzie, którego element mocowany w skrzynce jest dłuższy niż 12 mm.

Opoterm 4

Rewizja w tym przypadku nie wymaga specjalnej techniki. Wystarczy wsunąć narzędzie w omawianą szczelinę, a następnie odchylić pokrywę boczną.