Najlepszy adres dla rolet

Jak ustrzec się błędu przy montażu rolet (żaluzji zwijanych)?

Okres zimowy to czas, w którym potencjalni inwestorzy podejmują decyzje dotyczące wiosennych remontów. Wśród niewielkich zmian, dzięki którym poprawia się funkcjonalność domu oraz zwiększa bezpieczeństwo domowników, warto zaproponować im montaż rolet zewnętrznych (żaluzji zwijanych).

Jest szereg czynników determinujących poprawne działanie rolety. Jej właściwa praca zależy w znacznej mierze od należytego montażu. Aby to jednak zostało spełnione, już na etapie pomiaru należy poprawnie ustalić gabaryty rolety z uwzględnieniem wybranego systemu. Każdy system charakteryzuje się indywidualnym sposobem ustalania wielkości rolety, można to określić znając wymiary wnęki bądź wymiary samej ramy okiennej.

Kolejnym elementem wpływającym na prawidłowe zachowanie rolety jest jej produkcja zgodnie z technologią systemodawcy przy wykorzystaniu wskazanych przez niego komponentów. Niesystemowe podejście może skutkować niespójnością detali a co za tym idzie, częstymi awariami oraz serwisami. Również brak kompletności wszystkich elementów jest niedopuszczalny. Do częstych wad powstałych przy czynnościach związanych z przygotowaniem komponentów jest zazwyczaj niewłaściwy bądź niedbały sposób ich wykonania, nierzadko przy wykorzystaniu nieodpowiednich narzędzi i sprzętu. Wpływa to na walory estetyczne rolety jak i na sprawne jej działanie. Podczas samego montażu rolety bezpośrednio do podłoża, bezwzględnie należy zachować piony prowadnic oraz poziom skrzynki, a sam montaż należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną wyłącznie przez przeszkoloną ekipę montażową.

Przyjrzyjmy się kilku praktycznym wskazówkom, omawiającym montaż rolet krok po kroku. Przed rozpoczęciem prac montażowych, należy się upewnić czy wyrób jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie posiada żadnych uszkodzeń. Powinniśmy także sprawdzić warunki, w jakich przyjdzie nam pracować. Należy pamiętać o dostosowaniu sposobu montażu rolety w zależności od rodzaju powierzchni oraz o tym, że montaż wykonuje się do powierzchni o odpowiedniej wytrzymałości. Nie należy przykręcać się bezpośrednio do warstwy izolacyjnej. Jeśli podłoże nadaje się do montażu rolet, pozostaje nam już tylko przystąpienie do prac. 

Na początek sprawdza się wymiary otworu budowlanego, następnie wykonuje otwór pod taśmę/linkę (napęd ręczny) lub kabel elektryczny (zasilanie elektryczne). Następnie przykłada się roletę do podłoża, prowadnicę ustawia się w pionie i przykręca je, podobnie postępujemy ze skrzynką, którą należy ustawić w poziomie i również obligatoryjnie przykręcić do podłoża. Niedopuszczalne jest pozostawienie rolety z nieprzykręconą skrzynką lub przykręceniem jej wyłącznie do prowadnic. W przypadku montowania rolety z napędem elektrycznym należy dodatkowo wyregulować położenia krańcowe pancerza, a przewód zasilający poprowadzić zgodnie z planami instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu właściwych czynności ważne jest, by sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich połączeń oraz przeprowadzić próbę działania rolety. Po montażu rolety, ostatnim krokiem jest przeszkolenie przyszłych użytkowników we właściwej obsłudze rolety zgodne z jej przeznaczeniem. Oprócz tego musimy przekazać im instrukcję użytkowania i konserwacji, gwarancję oraz dopilnować, by podpisali protokół odbioru.

Należy również pamiętać, że nawet najlepsze rolety źle zamontowane nie będą spełniać swojej funkcji, a brak konserwacji i okresowego czyszczenia znacznie przyspieszy zużycie elementów.

montaż 2a           montaż 1a