kupujpolskie

Najlepszy adres dla rolet

Montaż uszczelki U/PW MRO

montaż 1

1. Profil główny - PG MRO

2. Profil łączący - PL MRO

3. Płyta wypełniająca - PW MRO

4. Uszczelka gumowa - U/PW MRO

5. Uszczelka moskitiery ramkowej - U1/MR

6. Rolka do wciskania uszczelki - RUM/T, RUM/S

7. Siatka - S MR

Uwaga: Zadaniem uszczelki U/PW MRO jest tłumienie drgań pyty wypełniającej PW MRO.