Het best adres voor rolluiken

De Gedragscode voor Leveranciers van Kapitaalgroep GRUPA KĘTA S.A.

De Gedragscode voor Leveranciers van Kapitaalgroep GRUPA KĘTA S.A. is opgesteld in het kader van de strategie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van Kapitaalgroep Grupa Kęta S.A., waaronder een gebalanceerde benadering van de leveringsketen.

De gedragscode bevat de belangrijkste aspecten voor leveranciers* van Grupa Kęta S.A.** op het gebied van ethiek en integere praktijken en garandeert veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, het respecteren van mensenrechten en verantwoordelijkheid voor productkwaliteit en het milieu.

Lees de open brief van het bestuur van Grupa Kęta S.A. aan de leveranciers van Grupa Kęta S.A.

De Gedragscode voor Leveranciers van Kapitaalgroep Grupa Kęta S.A. is hier beschikbaar.

*Leverancier - entiteit die een economische relatie heeft met Grupa Kęta S.A.

**Kapitaalgroep van Grupa Kęta S.A. – Grupa Kęta S.A. en alle gelieerde bedrijven.