Het best adres voor rolluiken

Hoge brandweerstandsklasse voor rolluiken in Aluprof-systemen

Onderzoek dat werd uitgevoerd door de afdeling Brandveiligheidsonderzoek van het Instituut voor Bouwtechniek in Warschau heeft aangetoond dat de buitenrolluiken (roljaloezieën) van Aluprof met zowel aluminium- als kunststofpantsers gekenmerkt worden door een zeer hoge brandeerstandsklasse. 

Aan de hand van onderzoeken die in opdracht van Aluprof zijn uitgevoerd, kon het gedrag van de rolluiken onder invloed van brand worden vastgesteld. Er werd getest op gevoeligheid van het product voor brand, hoe snel en gemakkelijk het kan ontbranden, met welke intensiteit het zal branden, of het brandende druppels produceert, hoeveel rook er tijdens de verbranding ontstaat en of het vuur zich snel zal verspreiden. Al deze verschijnselen hebben een grote invloed op het ontstaan en verloop van een brand en daarom is het bijzonder belangrijk om ze te onderzoeken.

De basis voor de brandclassificatie van bouwproducten is norm NEN-EN 13501-1+A1:2010. Hierin worden 7 brandklassen onderscheiden op basis van de "brandweerstand": A1, A2, B, C, D, E, F. Voor een bouwproduct is de basisbrandklasse die bepaalt of het bouwproduct bijdraagt aan de ontwikkeling van brand de belangrijkste. Het veiligst zijn bouwproducten van de klassen A1, A2, B. Deze houden in dat er geen vonkoverslag en geen snelle verspreiding van vuur plaatsvindt. 

Als resultaat van de uitgevoerde brandtesten heeft Aluprof een zeer hoge brandweerstandsklasse gekregen voor de aluminium en kunststof rolluiken in ALUPROF-systemen: 

 

Voor onze aluminium roljaloezieën kregen we de brandreactieklasse: 

 B-s2,d0

Voor onze roljaloezieën van PVC XPS kregen we de brandreactieklasse: 

 B-s3,d0

De door ALUPROF S.A. verkregen classificaties op het gebied van "brandweerstand" voor aluminium en PVC rolluiken garanderen dat de bouwproducten van ALUPROF gemaakt zijn van hoogwaardige materialen met een uitstekende thermische en akoestische isolatie en veiligheid - in geval van brand - garanderen.

                                                                             Klasyfikacja ogniowa