Het best adres voor rolluiken

Personeelsbeleid Aluprof SA

Bij Aluprof SA houden wij ons aan de normen van het Personeelsbeleid van de hele Kapitaalgroep Kęty SA. Wij streven ernaar de onderstaande doelstellingen voor Human Resources Management te realiseren:

SFEER SCHEPPEN

Onze handelingsnormen in bepaalde situaties zijn een afspiegeling van onze bedrijfscultuur. Dit betekent dat ze gezamenlijk zijn ontwikkeld: door ons en voor ons.

VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN

Wij geven de vaardigheden van onze Werknemers zodanig vorm dat zij in staat zijn om hun taken goed en in overeenstemming met onze zakelijke organisatiestrategie uit te voeren, waardoor er tegelijkertijd gestreefd wordt naar een hoge mate van werktevreden

GELIJKE KANSEN

Wij zorgen ervoor dat iedereen binnen de organisatie gelijke kansen heeft op ontwikkeling op het gebied van bijscholing, promotie, beloning en premies. Wij laten ons hierbij leiden door de individuele mogelijkheden van de Werknemers, hun prestaties en werkresultaten.  In onze wederzijdse contacten respecteren wij de persoonlijke waardigheid van onze Werknemers.

ZORG VOOR WEDERZIJDSE RELATIES

Wij streven naar goede interne communicatie binnen de Organisatie. Alle activiteiten die leiden tot wijziging van de geldende regels en het invoeren van nieuwe regels worden ingeleid met een informatiecampagne die is gericht op alle werknemers. In het kader van de dagelijkse werkzaamheden zijn de wederzijdse contacten gebaseerd op vertrouwen en respect.

WE ZIJN FLEXIBEL

Wij streven ernaar om te voldoen aan het beeld van ons bedrijf als Europees leverancier van moderne aluminium systemen, daarom ontwikkelen wij onze processen doorlopend en voeren wij steeds nieuwe oplossingen in.

Menselijk kapitaal is ons recept voor succes en overwicht op de concurrentie. Wij bieden onze werknemers interessant en stabiel werk onder aantrekkelijke financiële voorwaarden in een professioneel team dat door de juiste houding het merk van onze Organisatie verder opbouwt en promoot.