Het best adres voor rolluiken

Rolluiken: Installatie het vermijden van fouten

In de winter nemen potentiële investeerders besluiten over aanpassingen die ze in de lente willen doen. Kleine aanpassingen kunnen de functionaliteit van een huis verbeteren en de veiligheid van de bewoners vergroten. Het loont de moeite om rolluiken voor te stellen.

Een reeks factoren bepaalt de juiste werking van rolluiken. Eén van de belangrijkste is correcte montage. Die begint al in de meetfase: al op dat moment moet u de afmetingen van het rolluik vaststellen, rekening houdend met het gekozen systeem. Elk systeem heeft zijn eigen methode om de afmetingen van het rolluik te bepalen. Hiervoor zijn de afmetingen van dagopening of van het raamprofiel zelf nodig.

Een volgende factor die een involed heeft  op de juiste werking van het rolluik, is zijn fabricage volgens de technologie van de systeemproducent, gebruikmakend van onderdelen die door hem werden aangewezen. Het niet volgen van die benadering kan leiden tot inconsistente details,  en frequente storingen en reparatiebeurten. Ook het ontbreken van onderdelen is ontoelaatbaar. Regelmatig ontstaan gebreken bij het samenstellen van de onderdelen door onjuiste of onzorgvuldige uitvoering, niet zelden door het gebruik van ongeschikte gereedschappen en uitrusting. Zowel het uiterlijk als de soepele werking van onze rolluiken lijden hieronder. Bij directe montage van het rolluik op de ondergrond moeten de geleiders (verticaal) en de kast (horizontaal) absoluut waterpas worden bevestigd. De montage zelf moet plaatsvinden volgens de regels der bouwkunst en uitsluitend door een geschoold montageteam. Laten we eens een paar praktische tips bekijken door de montage van rolluiken stap voor stap door te nemen. 

Controleer voordat u begint met de montage of het product overeenstemt met de bestelling en niet beschadigd is. Bekijk ook de omstandigheden waarin u gaat werken. Pas een montagewijze van het rolluik toe die is aangepast aan de aard van de ondergrond. Zorg voor een ondergrond die voldoende draagkracht heeft. Schroef het product niet direct vast op de isolatielaag. Als de ondergrond geschikt is voor montage van rolluiken, kunt u beginnen met de werkzaamheden. 

Om te beginnen controleert u de afmetingen van de dagopening, vervolgens maakt u de opening voor het lint/koord (manuele bediening) of de elektrische kabel (elektrische aandrijving). Vervolgens houdt u het rolluik tegen de ondergrond en plaatst u de geleiders verticaal waterpas en schroeft U ze vast. Hetzelfde doet u met de kast die horizontaal waterpas op de ondergrond moet worden vastgeschroefd. Het is niet toegelaten  om de rolluikkasten niet vast te schroeven of alleen vast te schroeven op de geleiders. Bij montage van een rolluik met elektrische aandrijving moet u bovendien de uiterste posities van het rolluikblad afstellen en de voedingskabel volgens de elektrische installatieschema's aansluiten.

Na uitvoering van al deze handelingen is het belangrijk om te controleren of alle verbindingen juist zijn uitgevoerd. Verder moet u de werking van het rolluik testen. Als laatste stap moet u de toekomstige gebruikers scholen in het juiste gebruik van de rolluiken. Geef de gebruikers ook de gebruiksaanwijzing, onderhoudsvoorschriften en het garantiebewijs en laat ze tekenen voor ontvangst van het rolluik.

Vergeet niet dat zelfs de beste rolluiken hun functie niet goed kunnen vervullen als ze slecht zijn gemonteerd. Gebrek aan onderhoud en periodiek schoonmaken versnelt de slijtage van de onderdelen.