kupujpolskie

Najlepszy adres dla rolet

Polityka personalna Aluprof SA

W Aluprof SA kierujemy się  wspólnymi dla całej Grupy Kapitałowej Kęty SA standardami Polityki Personalnej dążąc do realizacji poniższych celów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

TWORZYMY KLIMAT

Przyjęte przez nas standardy postępowania w określonych sytuacjach odzwierciedlają naszą kulturę organizacyjną, co oznacza, że tworzone są wspólnie: przez Nas i dla Nas. 

ROZWIJAMY KOMPETENCJE

Tak kształtujemy kompetencje naszych Pracowników, aby byli oni gotowi do sprawnej realizacji zadań zgodnie z przyjętą strategią biznesową organizacji, odczuwając jednocześnie satysfakcję z wykonywanej pracy.

ZAPEWNIAMY RÓWNE SZANSE

Dbamy o zapewnianie równych szans na rozwój w ramach organizacji w zakresie doskonalenia umiejętności, awansu, wynagradzania i premiowania, kierując się indywidualnymi możliwościami Pracowników, ich osiągnięciami i wynikami pracy.  W ramach wzajemnych kontaktów mamy również na uwadze poszanowanie godności osobistej Naszych Pracowników.

DBAMY O WZAJEMNIE RELACJE

Dążymy do zapewniania właściwej komunikacji  w Organizacji. Wszelkie działania prowadzone w kierunku zmiany funkcjonujących zasad oraz wprowadzenia nowych poprzedzamy kampanią informacyjną skierowaną do wszystkich pracowników. W ramach codziennej pracy dbamy o  kształtowanie wzajemnych relacji na bazie zaufania i szacunku.

JESTEŚMY ELESTYCZNI

Dążąc do wypełnienia Wizji firmy jako Europejskiego dostawcy nowoczesnych rozwiązań aluminiowych zakładamy ciągły rozwój procesów oraz wdrażanie nowych rozwiązań.

KAPITAŁ LUDZKI NASZĄ DROGĄ DO SUKCESU I PRZEWAGĄ NAD KONKURENCJĄ

Zatrudnionym u nas  pracownikom zapewniamy ciekawą i stabilną pracę na atrakcyjnych warunkach finansowych w profesjonalnym zespole, który poprzez odpowiednią postawę buduje i promuje markę Naszej Organizacji.

Praca 2