Locul ideal pentru rulouri  

Cele mai întâlnite erori în fabricarea rulourilor

Experiența și cunoștințele în proiectarea sistemelor rulourilor și asistența continuă acordată fabricanților în procesul de producție ne-au ajutat să dezvoltăm o listă cu cele mai frecvente erori întâlnite în timpul fabricării. 

NEFIXAREA PERDELEI – o eroare frecventă și inacceptabilă în timpul fabricației perdelelor este omiterea fazei de prindere a profilului. Procesul de prindere constă în asamblarea perdelei ruloului folosind agrafele laterale  profil, pentru prevenirea mișcării profilelor perdelelor una către cealaltă. Neavând montate agrafele laterale ale perdeaua ruloului, acesta se poate bloca de capacul lateral al cutiei ruloului, determinând în final deteriorarea ruloului.

FIXAREA REALIZATĂ INCORECT – un pas foarte important în producția rulourilor  îl reprezintă executarea corectă a prinderii (agrafelor laterale ale profilului) perdelei. Vă rugăm să respectați documentele de fabricație, ce definesc clar tipul de agrafa pentru un anumit profil și metoda de prindere. Prinderea incorectă poate determina o secțiune mai mare a profilului perdelei rulourilor, mărind diametrul ruloului, și putând rezulta în final la nepotrivirea perdelei în cutia ruloului.

TĂIEREA INCORECTĂ – o neglijență comună în timpul fabricării este tăierea incorectă a profilelor. Pentru tăierea profilelor din aluminiu și plastic, folosiți un ferăstrău circular plat pentru aluminiu (2.800 rot./min.). Tăierea trebuie realizată corect și fără grabă; după ce au fost tăiate, profilele trebuie să aibă margine egală și neuzată, fiind atenți în special la tăierea profilelor în zona perforării.

FOLOSIREA PROFILELOR PERFORATE DE-A LUNGUL PERDELEI – dacă perdeaua este realizată din profil perforat, se recomandă folosirea primelor 6 profile neperforate în partea de sus a perdelei. Dacă nu se respectă această recomandare, poate apărea fenomenul de spațiu cu lumină de zi (lumina soarelui) prin profilele de sus ale perdelei. Acest fenomen apare din cauza masei proprii prea mici a profilelor și folosirii acționării manuale.

INSTALARE INCORECTĂ A INELELOR PE AX  – Când folosiți acționarea electrică, trebuie să aveți grijă în special când atașați (cu șuruburi) inelele ce măresc diametrul tubului. Șuruburile nu au voie să intre în contact cu sistemul de acționare, pentru că acest lucru poate deteriora dispozitivul de acționare. Pentru a fi siguri, inelele mărite sau arcurile lamelare agățare pot fi lipite.

DIMENSIUNEA GREȘITĂ A AXULUI – Axul trebuie tăiate la dimensiunea specificată în documentația tehnică. Această dimensiune depinde de mecanismul de acționare, protecții și de elementele folosite pentru fixarea axului (adaptoare de ax). Nerespectarea dimensiunilor axului din documentația tehnică poate cauza deteriorarea adaptoarelor dacă tubul este prea scurt sau rezulta în incapacitatea de tragere în afară a tubului ruloului dacă este prea lung.