Najlepszy adres dla rolet

Uproszczona instrukcja do montażu aluminiowych zawiasów moskitiery ramowej otwieranej MRO

 

Rodzaje zawiasów:

a) zawiasy do moskitiery bez ramy

MRO cz1


b) zawiasy do moskitiery z ramą

MRO cz2

 

Sposób montażu zawiasów:

MRO cz3

 

Rozmieszczenie zawiasów:

a) moskitiera bez ramy

MRO cz4


b) moskitiera z ramą

MRO cz5

 

Napinanie wstępne zawiasów ze sprężyną:

a) moskitiera bez ramy

Aby wstępnie napiąć sprężynę zawiasu, należy go skręcić o ok 1/2 obrotu [1] do momentu, w którym będzie można go zablokować (górny otwór pokryje się z otworem w trzpieniu zawiasu) prętem znajdującym się w komplecie [2]. Tak napięty zawias wraz z zabezpieczeniem należy przykręcić do skrzydła moskitiery od strony wewnętrznej [3], a następnie do ramy okiennej. Zabezpieczenie usunąć po zamontowaniu zawiasu.

MRO cz6


b) moskitiera z ramą

Aby wstępnie napiąć sprężynę zawiasu, należy go skręcić o ok 3/4 obrotu [1] do momentu, w którym będzie można go zablokować (dolny otwór pokryje się z otworem w trzpieniu zawiasu) prętem znajdującym się w komplecie [2]. Tak napięty zawias wraz z zabezpieczeniem należy przykręcić do skrzydła moskitiery od strony zewnętrznej [3], a następnie do ramy moskitiery. Zabezpieczenie usunąć po zamontowaniu zawiasu.

MRO cz7

 

Uwagi ogólne:

1. Zawiasy należy przykręcić we właściwym miejscu w profilu głównym oraz w ramie moskitiery. 

MRO cz8

2. W miejscu mocowania zawiasu do skrzydła moskitiery bez ramy, należy przyciąć uszczelkę szczotkową.

3. Przykręcając wkręty należy zwrócić uwagę, aby łby nie wystawały poza powierzchnię zawiasów.

4. Dobierając zawias należy kierować się zasadą, która mówi, że zawias lewy/prawy to ten, który podczas otwierania skrzydła w naszą stronę znajduje się po lewej/prawej stronie.

5. Zawias montować do ramy moskitiery oraz ramy okiennej za pomocą wkrętów znajdujących się w zestawie, natomiast w sytuacji montowania skrzydła moskitiery bezpośrednio do ściany, należy dobrać indywidualnie odpowiednie kołki z wkrętami.