kupujpolskie

Najlepszy adres dla rolet

Montaż mechanizmu korbowego MK-G/L oraz MK-G/R

W ofercie dostępne są dwa typy mechanizmu korbowego:

  • typ lewy MK-G/L,
  • typ prawy MK-G/R.

1 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

1. Pokrywa boczna systemów adaptacyjnych oraz podtynkowych SK, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E

2. Mechanizm korbowy (zespół) MK-G/L, MK-G/R

2.1. Gumowa tarcza hamulcowa

2.2. Wieszak mechanizmu

2.3. Podkładka zaciskowa

2.4. Tulejka pozycjonująca

2.5. Mechanizm korbowy

2.6. Nakładka zabezpieczająca

Dodatkowe elementy niezbędne do zamontowania mechanizmu korbowego:

2  MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

1. Szablon do frezowania SF-G

2. Frez Ø 11,7 mm F11,7-G

3. Przyrząd do nabijania podkładki PNP-G

 

Montaż

Wykorzystując szablon (SF-G) oraz frez (F11,7-G) [1], należy zmniejszyć wysokość trzpienia w pokrywie bocznej do wysokości 8,5mm [2].

3  MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

Na pokrywę boczną włożyć gumową tarczę hamulcową [3], a następnie wieszak mechanizmu korbowego wraz z tulejkami pozycjonującymi [4].

4 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

Podkładkę zaciskową należy nabić (np. przy użyciu młotka) na trzpień pokrywy bocznej wykorzystując do tego celu przyrząd do nabijania podkładki (PNP-G) [5]. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie zęby podkładki były zablokowane na trzpieniu. Następnie włożyć mechanizm korbowy [6].

5 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

Nałożyć podkładkę zabezpieczającą [7], a następnie wykonać nią zdecydowany obrót w celu zabezpieczenia mechanizmu korbowego [8].

6 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR

Uwaga: Prawidłowo zamontowany przegub Cardana (PC-G 45 i PC-G 90) powinien mieć przeprowadzoną oś jednocześnie przez dwie tulejki pozycjonujące.

Uwaga: Aby poprawnie wybrać typ mechanizmu korbowego (lewy czy prawy), należy kierować się zasadą zaprezentowaną na poniższych rysunkach.

7 MONTAŻU MECHANIZMU KORBOWEGO MK-GL ORAZ MK-GR