Najlepszy adres dla rolet

Programowanie siłownika rurowego z serii EV/Y

Uproszczona instrukcja programowania siłownika rurowego z serii EV/Y.

Funkcja automatycznego powrotu siłownika po napotkaniu przeszkody.

 

Piloty 2

 

Po zakończeniu programowania, siłownik potwierdzi opcje sygnałem dźwiękowym:

  • x2 BIP - jeśli funkcja automatycznego powrotu jest aktywna,
  • x1 BIP - jeśli funkcja automatycznego powrotu jest nieaktywna.