Najlepszy adres dla rolet

Montaż obsadki OBS 40 WN SKT

Przykład z zastosowaniem koła nawojowego

obsadka 1

Przykład z zastosowaniem siłownika

obsadka 2

1. Pokrywa boczna skrzynki SKT PB/230/170, PB/230/210, PB/255/240

2. Ścianka podziałowa skrzynki SKT SP/230/170, SP/230/210, SP/255/240

3. Ślizgacz SLMI, SLMA

4. Prowadnica dwukomorowa, z uszczelką

4.1. Prowadnica dwukomorowa, z uszczelką PPD60/12, PPD60/17, PPDA60/12, PPDA60/17

4.2. Prowadnica dwukomorowa, z uszczelką - podział PPD-P60/12, PPD-P60/17, PPDA-P60/12,PPDA-P60/17

5. Rura oktagonalna SW4005, SW4006

5.1. Rura od strony napędu 

DŁUGOŚĆ RURY 1 = B1 – 60 mm

5.2. Rura od strony obsadki

DŁUGOŚĆ RURY 2 = B2 – 90 mm

obsadka 3 pl

6. Obsadka Ø40 wspólny napęd OBS40WNSKT

6.1. Zabierak obsadki

6.2. Tulejka z dociskiem

6.3. Łożysko

6.4. Trzpień kwadratowy

7. Obsadka OBSC40KN

8. Łożysko LO28

9. Koło nawojowe KN

10. Płytka do siłownika WSU

11. Wieszak siłownika

12. Siłownik

Uwaga: Obsadkę OBS 40 WN SKT można również stosować z roletami wraz z systemem Moskito.

 

Sposób montażu obsadki OBS 40 WN SKT

W osi ścianki podziałowej należy wykonać otwór o średnicy Ø 15mm [1]. Umieścić łożyska (6.3), które znajdują się w zestawie z obsadką OBS 40 WN SKT w dedykowanym miejscu w ściance podziałowej [2].

obsadka 4

Rurę nawojową wraz z napędem i zabierakiem obsadki (6.1) oraz tulejką z dociskiem (6.2) montujemy do skrzynki [3], a następnie przez ściankę podziałową przekładamy trzpień (6.4) [4].

obsadka 5

Wysunąć trzpień (6.4) na długość umożliwiającą montaż drugiej rury nawojowej [5]. Po jej włożeniu, należy ustawić trzpień symetrycznie względem ścianki podziałowej [6].

obsadka 6

Dosunąć rurę wraz z zabierakiem obsadki (6.1) do łożyska w ściance podziałowej [7], a następnie przykręcić tulejki (6.2) wkrętem dociskowym oraz rurę nawojową do zabieraka obsadki [8].

obsadka 7

Uwaga: W celu zapewnienia prawidłowej pracy rolety ze wspólnym napędem przy wykorzystaniu obsadki OBS 40 WN SKT, należy dopilnować, aby zabieraki obsadki z obydwóch stron były maksymalnie dosunięte do łożysk znajdujących się w ściance podziałowej.

_OBS 40 WN SKT